Actualitate, Atitudine

Poziția Consiliului Județean al Elevilor Dâmbovița față de conflictul iscat în jurul profesorului de religie Adrian Baicu

              Consiliul Județean al Elevilor Dâmbovița, structura reprezentativă a elevilor la nivel județean, atrage atenția asupra comportamentului profesorului de religie Adrian Baicu față de elevii cărora le este diriginte în cadrul Liceului Teoretic „Petru Cercel” Târgoviște.

           Din înregistrarea audio realizată de elevi prin intermediul unui dispozitiv mobil în timpul orelor de curs reiese că domnul profesor Baicu a adus injurii acestora, lezându-le demnitatea și personalitatea, contestându-le elevilor capacitatea intelectuală și amenințându-i că nu le va permite tinerilor înscrierea în examenul național de Bacalaureat.

              Ca rezultat al confirmării autenticității înregistrării de către însuși domnul Adrian Baicu, vedem necesară aplicarea unor sancțiuni în urma prezentării unui astfel de comportament, cadrul didactic încălcând astfel două dintre articolele cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 5.115/2014:

Art. 31,    alin. (2): „Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.”

                   alin. (3): „Personalului din învățământul preuniversitar de stat îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.”

                 alin. (4): „Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.”

Art. 120, alin. (2): „Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al antepreșcolarilor, preșcolarilor și al elevilor.”

          Salutăm decizia Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița de a institui o comisie la nivel județean și de a efectua verificări la Liceul Teoretic „Petru Cercel” în privința acestui eveniment, subliniind necesitatea eliminării acestui tip de comportament din cadrul sistemului educațional din România, acesta influențând negativ dezvoltarea armonioasă a elevilor și tinerilor în general.

Previous ArticleNext Article

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *