Actualitate, Educativ

Bacalureat – află ce modificări au apărut

Din 2018 elevii claselor a XII-a  vor susține un bacalaureat național  DIFERIT la limba și literatura română!

Structura subiectelor probei scrise a examenului de bacalaureat la disciplina limba și literatura română a fost modificată!

Dorința elevilor privind abordarea  diferită a subiectelor și a evaluării competențelor în cadrul examenului de bacalaureat a fost ascultată.

Pentru a se acomoda cu noul model, conform ordinului Ministrului Educației, semnat în data de 4 ianuarie 2017 (OMNCS 3004/4.1.2017), simularea probei scrise de la această disciplină pentru elevii claselor  a XI-a, se va desfășura potrivit modului de oraganizare a examenului național din anul următor, după următoarea structură:

  • Subiectul I (comun tuturor filierelor, profilurilor și specializărilor) are ca suport un text nonliterar, memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, științific, argumentativ, din domeniul audio-vizualului, la prima vedere și este alcătuit din doi itemi: un item semiobiectiv de tip întrebare structurată (A) și un item subiectiv de tip eseu (B);
  • Subiectul al II-lea (comun tuturor filierelor, profilurilor și specializărilor) are ca suport un text literar (epic, liric sau dramatic) la prima vedere și constă într-un item subiectiv de tip întrebare cu răspuns scurt;
  • Subiectul al III-lea (diferențiat în funcție de filieră, profiluri și specializări) constă în elaborarea unui eseu structurat și vizează aspecte de analiză tematică, structurală, stilistică a operelor literare studiate, ce aparțin autorilor canonici, curentelor culturale/literare, perioadelor, speciilor literare și/sau a tipurilor de texte menționate în programa de bacalaureat.

Examenul național de bacalaureat al disciplinei LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ are în vedere următoarele competențe de evaluat :

  1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare ;
  2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune și de interpretare, a modalităților de analiză tematică , structurală și stilistică în receptarea textelor literare și nonliterare ;
  3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente literare/culturale ;
  4. Argumentarea în scris a unor opinii în diverse situații de comunicare .

 

Presedintele Consiliului Național al Elevilor, VLAD ȘTEFAN, a transmis pe pagina sa facebook următorul mesaj: „ Nu pot decât să mă bucur, să văd că educația din România mai are o șansă, care merită susținuta de noi toți, în sperața ca generațiile care vor veni din urma vor primi ceea ce merită de la școala românească. Desigur, resimt și o oarecare ,<<invidie>> față de viitorii absolvenți care au ocazia de a da un examen cu totul si cu totul nou :)) însă, așa cum am mai spus, faptul că lăsam în urmă schimbări semnificative, ne motivează să mergem mai departe și să ne dorim ca într-un viitor apropiat să fim noi cei care vor aduce schimbarea de paradigmă în educație.

 

Modelele de subiecte privind simularea examenului de bacalaureat la limba română , care va avea loc în data de 13 martie 2017, le puteți găsi aici.

Previous ArticleNext Article

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *