Actualitate, Educativ

Bacalureat – află ce modificări au apărut

Din 2018 elevii claselor a XII-a  vor susține un bacalaureat național  DIFERIT la limba și literatura română!

Structura subiectelor probei scrise a examenului de bacalaureat la disciplina limba și literatura română a fost modificată!

Dorința elevilor privind abordarea  diferită a subiectelor și a evaluării competențelor în cadrul examenului de bacalaureat a fost ascultată.

Pentru a se acomoda cu noul model, conform ordinului Ministrului Educației, semnat în data de 4 ianuarie 2017 (OMNCS 3004/4.1.2017), simularea probei scrise de la această disciplină pentru elevii claselor  a XI-a, se va desfășura potrivit modului de oraganizare a examenului național din anul următor, după următoarea structură:

  • Subiectul I (comun tuturor filierelor, profilurilor și specializărilor) are ca suport un text nonliterar, memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, științific, argumentativ, din domeniul audio-vizualului, la prima vedere și este alcătuit din doi itemi: un item semiobiectiv de tip întrebare structurată (A) și un item subiectiv de tip eseu (B);
  • Subiectul al II-lea (comun tuturor filierelor, profilurilor și specializărilor) are ca suport un text literar (epic, liric sau dramatic) la prima vedere și constă într-un item subiectiv de tip întrebare cu răspuns scurt;
  • Subiectul al III-lea (diferențiat în funcție de filieră, profiluri și specializări) constă în elaborarea unui eseu structurat și vizează aspecte de analiză tematică, structurală, stilistică a operelor literare studiate, ce aparțin autorilor canonici, curentelor culturale/literare, perioadelor, speciilor literare și/sau a tipurilor de texte menționate în programa de bacalaureat.

Examenul național de bacalaureat al disciplinei LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ are în vedere următoarele competențe de evaluat :

  1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare ;
  2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune și de interpretare, a modalităților de analiză tematică , structurală și stilistică în receptarea textelor literare și nonliterare ;
  3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente literare/culturale ;
  4. Argumentarea în scris a unor opinii în diverse situații de comunicare .

 

Presedintele Consiliului Național al Elevilor, VLAD ȘTEFAN, a transmis pe pagina sa facebook următorul mesaj: „ Nu pot decât să mă bucur, să văd că educația din România mai are o șansă, care merită susținuta de noi toți, în sperața ca generațiile care vor veni din urma vor primi ceea ce merită de la școala românească. Desigur, resimt și o oarecare ,<<invidie>> față de viitorii absolvenți care au ocazia de a da un examen cu totul si cu totul nou :)) însă, așa cum am mai spus, faptul că lăsam în urmă schimbări semnificative, ne motivează să mergem mai departe și să ne dorim ca într-un viitor apropiat să fim noi cei care vor aduce schimbarea de paradigmă în educație.

 

Modelele de subiecte privind simularea examenului de bacalaureat la limba română , care va avea loc în data de 13 martie 2017, le puteți găsi aici.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *