Consiliul Elevilor

Statutul Elevului – sunt sau nu respectate drepturile elevilor în Dâmbovița?

Consiliul Județean al Elevilor prezintă Raportul privind Implementarea Statutului Elevilor la nivelul județului Dâmbovița (RISEJ). Cât de respectat a fost Statutul în primul an de la adoptare?

În 2016, Consiliul Național al Elevilor obținea o victorie răsunătoare – după multe dezbateri, negocieri și întâlniri oficiale, era aprobat prin ordin ministerial primul act normativ care reglementa drepturile și obligațiile elevilor: Statutul Elevului. La un an după implementarea acestui Statut, CJE Dâmbovița prezintă RISEJ – o analiză obiectivă asupra modului în care unitățile de învățământ respectă prevederile statutului. Raportul de 27 pagini a fost realizat în urma răspunsurilor date de elevi de la 23 unități de învățământ preuniversitar din județ (școli gimnaziale, licee și colegii). Am selectat principalele drepturi și obligații din raportul ce poate fi consultat integral accesând acest link.

Art.5: Principiile comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional sunt cele stipulate in
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art.3.

Acest articol din Legea Educației Naționale se referă la respectarea principiilor fundamentale ale educației, precum
principiul echității, calității, transparenței, etc. Doar 35% dintre elevii care au răspuns la chestionar au considerat că aceste principii sunt respectate. Mai mult de jumătate dintre cei care au răspuns la chestionar consideră că acestea sunt respectate parțial, iar 13% dintre elevi consideră că nu sunt respectate absolut deloc.

 

Art. 6 (2): Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.

Un procent de 71% dintre elevii întrebați au considerat că le este respectată imaginea, demnitatea și personalitatea. Totuși, 29% dintre elevi recunosc că le-a fost încălcat acest drept cel puțin o dată. 

 

Art. 7 (f): Elevii au dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ.

Din păcate, nu mai puțin de 42% dintre elevii care au răspuns la chestionar spun că au fost discriminați cel puțin odată. Rata discriminării la nivel național, așa cum este prezentată în Raportul privind Implementarea Statutului Elevului la nivel național este de 47.60%.

 

Art. 7 (h): Elevii au dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară,
profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an.

Procentul celor care nu au beneficiat de consiliere este majoritar – 51%. Din totalul celor care și-au exercitat acest drept, doar 28% consideră că i-a ajutat.

 

Art. 7 (k): dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă

În ceea ce privește dreptul la o evaluare obiectivă, procentul elevilor care au sesizat cel puțin o dată o evaluare subiectivă este îngrijorător, având în vedere faptul că nerespectarea acestui drept are consecințe negative asupra elevilor și, implicit, asupra evoluției ulterioare a acestora.

 

Art. 7 (l): elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise. 

Un procent de 59% dintre elevi nu și-au exercitat niciodată dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor scrise. Din cei 41% dintre elevii ce au făcut uz de acest drept, 11% susțin că au observat ostilitate din partea profesorilor după contestație.

Un alt aspect foarte important este cel al sancționării activității online – nu mai puțin de 16% dintre cei care au răspuns la chestionar susțin că au fost sancționați cel puțin odată pentru activitatea de pe rețelele de socializare.

În ceea ce privește decontarea cheltuielilor de transport, 40% dintre elevii întrebați spun că nu au beneficiat de decontarea cheltuielilor de transport pe baza abonamentului.

 

Concluziile raportului

În concluzie, se poate observa cu ușurință că multe dintre drepturile elevilor sunt respectate parțial, în unele cazuri fiind total nerespectate. De asemenea, se remarcă o implicare redusă a conducerilor unităților de
învățământ în adoptarea Statutului Elevului și dezvoltarea sau susținerea de mecanisme de monitorizare a implementării prevederilor sale. Respectarea drepturilor elevilor este una din premisele care ar
trebui să stea la baza dezvoltării calității si eficientizării sistemului de învățământ preuniversitar și la apropierea acestuia față de nevoile și interesele generațiilor actuale și viitoare de elevi.

Raportul poate fi consultat integral accesând acest link.

 

Previous ArticleNext Article

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *